Privacybescherming

Privacybescherming verwijst naar het recht en de praktijk van het beschermen van persoonlijke informatie van individuen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verwerking, verzameling of vernietiging. Het gaat erom ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden behandeld en dat individuen controle hebben over hoe hun informatie wordt verzameld en gebruikt, zowel online als offline.

Privacybescherming omvat verschillende aspecten, zoals informatieveiligheid, gegevensbescherming, privacybeleid, toestemmingsvereisten en juridische kaders die de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens reguleren. In het digitale tijdperk zijn kwesties met betrekking tot privacybescherming steeds belangrijker geworden, vanwege de toename van online activiteiten, gegevensverzameling en de groeiende bezorgdheid over de privacy van individuen. Verschillende wetten en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa, zijn ingevoerd om de privacy van burgers te beschermen en organisaties te verplichten verantwoordelijk om te gaan met persoonlijke gegevens.