Nieuws

1 januari 2024 – Bij deze presenteren wij u onze nieuwe website met een aangepaste kleurstelling. 🙂

10 Augustus 2020 – De laatste tijd ontvangen wij meerdere e-mailberichten van bedrijven en personen inzake credit card afschrijvingen onder vermelding van “B.com” voorzien van een reeks nummers.

Met klem adviseren wij u, uw creditcard maatschappij in te lichten! Wij schrijven nooit bedragen af van betaalrekeningen en hebben er ook niets mee te maken met het bedrijf achter B.com.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna; AVG) van toepassing. De AVG is – anders dan de richtlijn uit 1995 – rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten.

Er geldt vanaf die datum dus nog maar één privacywet in de hele EU, in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Voor belangrijkste aandachtspunten zie bron: www.cip-overheid.nl